Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder

Flexibla foder är den mest använda metoden för renovering av avloppsledningar i Sverige. Tekniken är ett viktigt inslag för ökad ledningsförnyelse eftersom ledningsnätet börjar bli ålderstiget. Schaktfri ledningsrenovering genom platshärdade flexibla foder är en kostnadseffektiv och miljömässigt fördelaktig metod. Projektet har provat upp till 25 år gamla driftsatta rördelar. Rapporten beskriver resultaten, och ger förslag och exempel på metoder för kvalitetssäkring samt råd för upphandling.

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Titel: Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder
Författare: Love Pallon, Erik Marklund och Olle Persson, RISE, Thomas Johansson, Renovera VA i Väst AB