Dagvattenledningar

Home Tjänster Dagvattenledningar

Dagvattenledningar

Vårt avlopps- och dagvattensystem har troget tjänat oss under många år men stora delar behöver en nödvändig förnyelse. Att genomföra ett fullständig byte av systemet med traditionella schaktmetoder är kostsamt och tidskrävande och ofta praktiskt omöjligt.

Med relining kan ni förnya era ledningar utan att behöva gräva en enda schakt. Genom att använda glasfiberarmerade UV-härdade liners skapar vi nya, tunna, täta och starka rör inuti era befintliga ledningar. Dessa är självbärande och ger ledningar nytt liv på ett hållbart och effektivt sätt.

Fördelar för dagvattenledningar

  • Effektiv Renovering: Vi förnyar ert dagvattensystem snabbt och kostnadseffektivt med minimal störning av er verksamhet och omgivningen.
  • Miljövänliga Lösningar: Vi är engagerade i att minska vår påverkan på miljön, vår process minskar CO2 utsläppen med upp till 90% jämfört med schakt.
  • Säkerhet och Tillförlitlighet: Våra flexibla foder är extremt starka, pålitliga och har en förväntad livslängd på 50 – 100 år enligt studier och tester.

När ni behöver framtidssäkra er befintliga dagvatteninfrastruktur så är vår schaktfria tjänst det optimala valet.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera era specifika behov och få en skräddarsydd lösning för ert projekt.