Stickledningar / Serviser

Home Tjänster Stickledningar / Serviser

Stickledningar / Serviser

Visst vill ni ha täta ledningar? När ni renoverar ledningar med flexibla foder är ofta målet att de ska bli täta mot in- och utläckage av vatten eller hur? Anslutningar till huvudledningar är en risk, därför är det viktigt att ni väljer rätt metod.

Vi hjälper er att bedöma vad som krävs i ert projekt. Där så behövs sätter vi alltid glasfiberarmerade så kallade hattar i anslutningarna. Vi utför även relining av servisledningar fram till tomtgräns, detta gör vi direkt från huvudledningen i gatan.

Professional-Approach-To-The-Project-Image