Vår kompetens

Home Vår kompetens

Bred kompetens och stor erfarenhet

Kompetens och erfarenhet

Vi är medvetna om de utmaningar och behov som ni ledningsägare står inför när det gäller under håll och förnyelse av ert va-nät. Vi finns för att tillsammans med er se till att ni får så mycket förnyad ledning som möjligt för era resurser.

Vår kompetens – er fördel: när ni samarbetar med oss får ni tillgång till vår breda kompetens och omfattande erfarenhet inom installation av flexibla foder och ni får tillgång till kanske de absolut bästa inom branschen. Vårt team har upp till 25 års individuellt erfarenhet och var pionjärer inom glasfiberarmerade UV-härdade flexibla foder. Ni kan känna er helt trygga i valet av oss.

Miljövänlig ledningsförnyelse: Vi är stolta över att erbjuda en resurssnål, snabb och effektiv metod för ledningsförnyelse. Jämfört med traditionella schaktmetoder minskar våra lösningar era CO2-utsläpp med upp till 90%. Ni sparar inte bara tid och pengar, utan minimerar också störningar och miljöpåverkan.

Glasfiberarmerade flexibla foder – er hållbara investering: vi installerar enbart moderna glasfiberarmerade foder av en god anledning. Vår övertygelse är att kompositmaterialet med sin höga styrka och livslängd ger er som ledningsägare det bästa värdet för pengarna. Hos oss får ni ett nytt ledningssystem med de funktioner och livslängd som ni kräver, både nu och i framtiden.

UV-härdade foder – en effektiv och miljövänlig lösning: vi använder enbart moderna foder som härdas med uv-ljus. Metoden effektiv, energisnål, kvalitetssäker och miljövänlig och den innebär att inget miljöovänligt processvatten genereras.

Allt inom ledningsförnyelse: vi relinar dagligen spill- och dagvattenledningar med en diameter från 150 mm upp till hela 1800 mm. Naturligtvis kan vi även hantera andra ledningstyper till exempel vägtrummor och ledningar inom processindustri med mera. Tveka inte att kontakta oss när ni har projekt där relining kan vara lösningen.

Dimensionsförändringar: det är inte ovanligt att ledningar har skarvats och reparerats med olika dimensioner. För att infodra dessa krävs ett flexibelt foder som kan hantera denna utmaning. Vi erbjuder marknadens troligen effektivaste foder när det kommer till dimensionsförändringar. Med våra lösningar skapar vi en sömlös och skarvfri övergång mellan olika dimensioner med korrekt ringstyvhet i alla delar.

Professionell ledningsinspektion: för att säkerställa att resultatet lever upp till förväntningarna inspekterar vi ledningarna före och efter installationen med filmorobot. Våra auktoriserade rörinspektörer garanterar att ni får högkvalitativa inspektionsfilmer.

Skräddarsydd fräsning och brunnsrenovering: innan installationen bort eventuella instickande serviser, skador och rötter genom fräsning med robot. Likaså öppnar vi servisanslutningar efter installationen. Vi har egna fräsrobotar och utbildad personal för att säkerställa högsta kvalitet. I samband med installation av flexibla foder kan vi också inspektera och renovera era nedstigningsbrunnar för att säkerställa att ert system blir helt tätt och som nytt igen.

Vår kompetens är er garanti för en smidig och miljövänlig ledningsförnyelse. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa er att nå era mål!