Vår kompetens

Home Vår kompetens

Bred kompetens och stor erfarenhet

Erfarenhet och kunskap:

När ni anlitar NoDig Nordics AB får ni del till vår långa erfarenhet och kunskap gällande installation av flexibla foder. Vissa av personalen var pionjärer gällande glasfiberarmerade foder och har en bra bit över 20års erfarenhet. Ni kan känna er helt trygga när ni väljer att samarbeta med oss.

Miljö:

Att förnya ledningar med flexibla foder är resurssnålt, snabbt och effektivt. Jämfört med att schakta och byta sparar du från ca 70% upp till ca 90% CO2 utsläpp samt en massa tid och störningar.

Glasfiberarmerade flexibla foder

Vi jobbar uteslutande med moderna glasfiberarmerade foder. Vi är helt övertygade om att kompositmaterialet ger dig som ledningsägare mest nytta för pengarna och du kan vara trygg i att du får ett nytt ledningssystem med den livslängd och de funktioner du kräver nu och i framtiden.

UV-härdade foder

Vi jobbar uteslutande med moderna foder som härdas med UV-ljus. Metoden är effektiv, energisnål och ett bra val för miljön då inget processvatten uppstår.

Avlopp- / dagvattenledningar/vägtrummor

Vi relinar dagligen ledningar från 150mm upp till 1800mm. Vi kan förstås även infodra andra ledningstyper också. Fråga alltid oss när du har projekt där du tror att relning kan vara lösningen.

Dimensionsförändringar i ledningar

Det är inte ovanligt att ledningar har skarvats och reparerats med olika dimensioner. För att infodra dessa krävs ett foder som kan hantera denna övergång. Vi ger dig kanske marknadens mest effektiva foder gällande dimensionsförändringar, helt utan veck eller skarvar skapar en sömlös mjuk övergång mellan olika dimensioner.

Inspektion av ledningar

Före och efter ett foder är monterat ska ledningen inspekteras för att försäkra sig om att resultatet blir det förväntade. Hos oss görs detta av vår auktoriserade rörinspektör. Ni får samma kvalitet på filmerna från oss som från andra auktoriserade instpektörer.

Fräsning

Innan ett foder kan installeras måste instickande serviser, skador, rötter eller andra hinder fräsas bort. Dessutom ska servisöppningar fräsas i det nya fodret.  Vi har egna fräsrobotar och personal för detta vilket innebär att vi har kontroll på kvalitet och utförande även för detta. Tryggt för er!

Renovering av brunnar

Det är inte ovanligt att brunnarna är i minst lika dåligt skick som ledningarna och naturligtvis kan vi i samband med att vi förnyar era ledningar även renovera era brunnar för att säkerställa att hela ert system blir tätt och som nytt igen.