Installationsmetoder

Home Installationsmetoder

Rätt metod på rätt plats

Vår filosofi att varje ledning är unik och vi är medvetna om de utmaningar som följer med varje förnyelseprojekt. Vår stolthet ligger i att erbjuda skräddarsydda installationslösningar som tar hänsyn till ledningens egenskaper, plats och storlek.


UV-ljushärdade glasfiberarmerade foder

– innovativ teknik för hållbar relining

Vår signaturmetod är mer än bara en härdningsteknik, det är en garanti för hög kvalitet och pålitlighet. Denna metod är både säker och resurssnål och ger snabba resultat. Den är även välkänd för sin pålitlighet, även när ledningarna utsätts för svåra temperaturförhållanden under installation. Vår noggranna övervakning av parametrar såsom fodertemperatur, ljustågshastighet och energiförbrukning säkerställer att varje mm av fodret längs hela ledningen blir korrekt härdat.


Invrängning

– smidig installation för mindre dimensioner

För ledningar med mindre dimensioner är invrängning vår hemliga styrka. Vi använder tryckluft för att smidigt föra in fodret i ledningen, likt att vända en tröjärm ut och in. Det är en säker, effektiv och snabb metod för ledningar upp till ca DN 500 mm. Oavsett ledningens form ser vi till att det alltid blir en perfekt passform. Dessutom behövs väldigt lite utrymme för utrustning vid invrängning vilket minska störningarna av trafik och omgivning.


Indragning

– effektivitet på längre sträckor och större dimensioner

För längre sträckor och större foderdimensioner över 500 mm är vår indragningsteknik oumbärlig. Vi använder vinsch för att dra fodret på plats med precision och passform. Oavsett om det handlar om mindre eller större ledningar är indragning en pålitlig och effektiv metod.


Ändlösa foder

– flexibilitet som överträffar förväntningarna

Vi har banat väg för tekniken med ändlösa foder vilket ger er stor flexibilitet i vilka ledningar som kan infodras. Med vår expertis kan vi installera delar av en ledning och exempelvis avsluta mitt emellan brunnar, vilket eliminerar behovet av onödiga schakter. Detta är en unik möjlighet som ger dig ökad handlingsfrihet och kostnadsbesparingar.


Infodring av serviser/stickledningar

– erfarenhet och utrustning för komplexa uppdrag

Vi tar även hand om infodringen av anslutna servisledningar och sätter så kallade hattar. Jobbet utförs från huvudledningen. Detta är en utmanande uppgift som kräver både erfarenhet och specialutrustning, och våra team är väl rustade för att leverera på högsta nivå.


Hattar

– förstärkta och täta servisöppningar för ökad hållbarhet

Ibland kan extra tätning behövas i där serviser ansluter till huvudledningen. Med vår specialutrustning placerar vi glasfiberförstärkta hattar i servisöppningarna direkt från huvudledningen. Våra hattar härdas också med UV-ljus för att säkerställa deras hållbarhet.


Kontakta oss idag för att diskutera behoven och vilka lösningar som passar i ert projekt.
Installation
land_IMG_1196