Jan Lindström

VD (Managing Director)  +46(0)8 400 691 61 janlindstrom@nodignordics.se

Placeholder, team

Om Jan

Jan är spindeln i nätet som bidrar till att hålla ihop allt från kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem till ekonomi och personal. Han är även inblandad i marknadsföring, försäljning och upphandlingar. Jan kommer från en roll som försäljnings- och marknadschef på Sveriges största leverantör av glasfiberarmerade foder och har därifrån med sig kunskaper om material, konstruktion och dimensionering. Det sägs att man ibland kan träffa på honom ute på installationsplatserna.

Han bor långt upp i Norrland och är det vinter går det snabbt utför.